Virtualbodas – Tin tức – Nghệ thuật -Tạp Chí – Xã Hội

Latest Posts

Các dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp thất bại

Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, có rất nhiều chỉ số có thể được sử dụng để xác định thành công: ví dụ như sự hiện diện của các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tăng, một cơ sở khách hàng mở rộng, hoặc nâng cao ROI thường xuyên. Và trong khi … Continue reading Các dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp thất bại

chuyển hàng hóa về việt nam 01

Thủ tục cần biết khi vận chuyển hàng hóa về việt nam

Sau các thủ tục hải quan liên quan khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc kinh doanh tại một quốc gia mà chi phí sản xuất được tận dụng. Hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ các … Continue reading Thủ tục cần biết khi vận chuyển hàng hóa về việt nam