Các dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp thất bại

Spread the love

Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, có rất nhiều chỉ số có thể được sử dụng để xác định
thành công: ví dụ như sự hiện diện của các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng
tăng, một cơ sở khách hàng mở rộng, hoặc nâng cao ROI thường xuyên. Và trong khi theo
dõi hoạt động kinh doanh của bạn vì sự thành công là rất quan trọng, việc nhận ra những
dấu hiệu thất bại cũng quan trọng..
Tất nhiên, sự sụt giảm doanh số bán hàng là một dấu hiệu hiển nhiên của một doanh nghiệp
đang gặp khó khăn, tuy nhiên còn một số dấu hiệu khác mà bạn vẫn chưa nhận thấy. Hãy
cùng tìm hiểu một số dấu hiệu đặc trưng khiến doanh nghiệp bạn có nguy cơ đổ vỡ.

Sự dừng của tiếng nói từ khách hàng:

Khi doanh nghiệp phát đạt và khách hàng hoặc khách hàng hài lòng với hiệu suất, bằng
chứng về kinh nghiệm chất lượng của họ thường là hữu hình. Các diễn đàn truyền thông xã
hội, như LinkedIn, Twitter và Facebook, tự hào về phản hồi tích cực của khách hàng và hoạt

doanh nghiệp thất bại 03
động giới thiệu là rõ ràng. Tuy nhiên, khi trò chuyện đó bắt đầu sụt giảm, hoặc thậm chí tệ
hơn, nó trở nên tiêu cực, các chủ doanh nghiệp khôn ngoan sẽ dừng lại và lắng nghe những
gì đang hoặc không được nói.

Tinh thần nhân viên sụt giảm:

Nhân viên của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của bạn và thường là người
đầu tiên nắm bắt được khách hàng hoặc sự suy giảm các chỉ số. Những điều này cho thấy

doanh nghiệp thất bại
sự thất bại, và tiếp xúc nhiều lần với tình cảnh đó, nhân viên sẽ cảm thấy thất bại và không
có tinh thần làm việc.

Gia tăng các khoản nợ:

Ngay cả khi ở đỉnh cao thành công, chi trả các hóa đơn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên,
nếu bạn đang tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp của bạn đang thất bại, mối
quan hệ của bạn với nợ và thanh toán là một phương pháp tốt nhất. Bạn luôn có thể dự kiến

​​hóa đơn hàng tháng để vào hộp thư hoặc hộp thư đến của bạn, nhưng nếu nỗ lực thu thập
thông tin vượt quá mức đó, hãy lưu ý. Một khi các thông báo bắt đầu lộn xộn và các nhà
cung cấp, hoặc tệ hơn, người thu gom, bắt đầu liên lạc, bạn đã ở trên đà của sự tuột dốc.
Khi đó doanh nghiệp bạn nên nhập thêm hàng từ bên ngoài về để làm phong phú thêm sản
phẩm hoặc mở rộng kinh doanh ra ngoài nước. Hãy tìm hiểu thêm về Thủ tục cần biết khi vận chuyển hàng về Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *