Virtualbodas – Tin tức – Nghệ thuật -Tạp Chí – Xã Hội

Category Archives: kinh doanh

Các dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp thất bại

Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, có rất nhiều chỉ số có thể được sử dụng để xác định thành công: ví dụ như sự hiện diện của các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tăng, một cơ sở khách hàng mở rộng, hoặc nâng cao ROI thường xuyên. Và trong khi … Continue reading Các dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp thất bại