Thủ tục cần biết khi vận chuyển hàng hóa về việt nam

chuyển hàng hóa về việt nam 01
Spread the love

Sau các thủ tục hải quan liên quan khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam là
một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc kinh doanh tại một quốc gia mà chi phí
sản xuất được tận dụng. Hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn
thông quan hải quan có liên quan kiểm tra có hiệu quả chất lượng, tính năng, số lượng và
khối lượng của hàng hoá. Hiện tại, các tiêu chuẩn này được quy định trong Luật số 54/2014
/ QH13 về Hải quan cũng như nhiều nghị định hướng dẫn thực hiện.

chuyển hàng hóa về việt nam 01
Theo tiêu chuẩn của Chính phủ Việt Nam, một số hàng hoá nhập khẩu phải chịu sự kiểm
tra. Ví dụ dược phẩm nhập khẩu phải trải qua thử nghiệm và cũng bao gồm các tài liệu mô
tả cách sử dụng sản phẩm, liều lượng và ngày hết hạn (viết bằng tiếng Việt), cũng phải
được bao gồm trong hoặc trên bao bì sản phẩm.

Tài liệu hải quan bắt buộc tại Việt Nam

Các công ty xuất nhập khẩu hàng hoá như phải nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan. Hồ sơ
phải bao gồm ít nhất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh xuất nhập khẩu. Sau đây là các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu bởi các cơ quan

chuyển hàng hóa về việt nam 02
chức năng tùy thuộc vào hàng nhập khẩu đang được đề cập:
Hàng hoá nhập khẩu yêu cầu các tài liệu sau:
Vận đơn,
Lệnh thả hàng;
Hóa đơn thương mại;
Tờ khai nhập khẩu Hải quan;
Báo cáo kiểm tra;
Danh sách đóng gói;
Tiêu chuẩn kỹ thuật / giấy chứng nhận sức khoẻ; và
Biên nhận lệnh xử lý.
Xem thêm về nhập hàng tại website: https://davitrans.net/dich-vu/
Hàng xuất khẩu cần những điều sau:
Vận đơn;
Giấy chứng nhận xuất xứ;
Hóa đơn thương mại;
Tờ khai xuất khẩu hải quan;
Danh sách đóng gói
Tiêu chuẩn kỹ thuật / giấy chứng nhận sức khoẻ.

Thời gian xử lý

Thủ tục xuất hàng xuất khẩu thường được hoàn thành trong cùng một ngày. Các lô hàng
nhập khẩu thường mất từ ​​1 đến 3 ngày để hoàn thành tải trọng tải toàn bộ (FCL) và ít hơn
tải container (LCL).
Theo Hải quan Việt Nam, các công ty thường xuyên xuất khẩu, nhập khẩu cùng một loại
hàng hóa chính xác trong một thời hạn nhất định có thể sử dụng một tờ khai hải quan để

chuyển hàng hóa về việt nam 03

làm thủ tục hải quan nếu hàng hoá được liệt kê theo cùng một hợp đồng mua bán và được
giao trong phạm vi thời gian giao hàng được liệt kê trong hợp đồng mua hàng.
VÌ sự phức tạp trong thủ tục chính vì vậy lựa chọn cho mình một công ty vận chuyển là lựa
chọn tối ưu nhất. https://davitrans.net/ cung cấp một dịch vụ vận chuyển nhanh, tiện lợi, uy
tín và giá rẻ bất ngờ cho bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *