Xác Định Đối Thủ Trong Kinh Doanh

Spread the love

Bạn thực sự có thể làm tổn thương công ty của bạn bằng cách chi tiêu rất nhiều tiền để
đánh bại một doanh nghiệp không phải là một đối thủ doanh nghiệp của bạn, vì vậy điều
quan trọng là phải có bước đầu tiên ngay trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với
công ty của bạn để cạnh tranh tốt hơn.
Dưới đây là danh sách 5 cách để xác định đối thủ cạnh tranh thực sự của công ty bạn.

Hiểu mức độ cạnh tranh

Bất kể bạn đang ở ngành nào, doanh nghiệp thường phù hợp với 3 loại cạnh tranh: trực tiếp, gián tiếp hoặc thay thế.
-Trực tiếp: Các doanh nghiệp này là đối thủ cạnh tranh tích cực nhất của bạn, vì vậy tự
nhiên đây là khu vực bạn muốn dành nhiều thời gian và tiền bạc để nghiên cứu. Đối thủ
cạnh tranh trực tiếp là những người cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như
bạn, và vì vậy người tiêu dùng phải lựa chọn giữa công ty của bạn và công ty của họ khi mua hàng.

xác định đối thủ trong kinh doanh 01
-Gián tiếp: Bạn không phải lo lắng quá nhiều về các loại đối thủ cạnh tranh bởi vì họ cung
cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt đáng kể từ của riêng bạn. Tuy nhiên, bạn không
nên hoàn toàn bỏ qua vì một đối thủ cạnh tranh gián tiếp luôn có tiềm năng trở thành đối thủ
cạnh tranh trực tiếp.
-Thay thế:. Những loại hình kinh doanh này là những người cung cấp một sản phẩm tương
tự như của bạn, nhưng trong một ngành công nghiệp thay thế / thị trường hoặc một vị trí địa
lý khác nhau. Họ có thể không bán cùng một sản phẩm với bạn, nhưng họ cung cấp cho
khách hàng những lợi ích tương tự.

Cạnh tranh của bạn là công khai hay riêng tư?

Các công ty được giao dịch công khai phải lập hồ sơ công khai, ví dụ như báo cáo và dữ
liệu tài chính. Một tìm kiếm đơn giản của Google sẽ hiển thị thông tin này nếu nó có sẵn.
Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn là công ty tư nhân, hãy tìm kiếm bất kỳ phương tiện truyền thông nào, các tài liệu tiếp thị, hoặc các ấn bản ngành công nghiệp mà có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu hơn về thành công và thất bại của họ.

xác định đối thủ trong kinh doanh 03
Đặt hàng từ Trung Quốc để làm phong phú thêm nguồn hàng va đánh bại đối thủ kinh
doanh của bạn, tại sao không? Hãy tìm hiểu 3 bước đặt hàng từ trung quốc để biết những
thủ túc cần thiết liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *